وبلاگ

در مقاله گوگل ترندز (Google Trends) چیست و چه کاربردهایی دارد؟ به معرفی اولیه از گوگل ترندز پرداختیم و تا حدی به کاربردهای آن اشاره کردیم. در این مقاله با ادامه معرفی کاربرد و استفاده از گوگل ترندز (Google Trends) می پردازیم تا شناخت کاملتری...

گوگل ترندز (Google Trends) ابزار  رایگانی است که گوگل در اختیار مخاطبانش قرار داده تا بتوانند از روند و یا جهت گیری کلمات کلیدی مرتبط با کسب  و کار و حوزه فعالیت‌شان مطلع شده و آگاهی یابند. گوگل ترندز (Google Trends) در واقع میزان جست...